UX چیست؟ مفهوم تجربه کاربری به زبان ساده

تجربه کاربر یا user experience که معمولا به اختصار UX نوشته می شود به تجربیاتی گفته می شود که در استفاده از ابزار یا محصول خاصی در ذهن می ماند و برای ما قابل فهم و پیش بینی می باشد. می خواهیم یک مثال قابل فهم بزنیم تا تجربه کاربری را به زبان ساده و … ادامه خواندن UX چیست؟ مفهوم تجربه کاربری به زبان ساده