پایدار نیوز | اخبار کسب و کار


خرید خانه ایرانی‌ها در ترکیه

سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه

باتوجه به آمار و ارقام باید گفت، ایرانی ها در سال گذشته بخش وسیعی از آمار خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص داده و در فوریه سال ۲۰۲۳، باخرید ۴۷۷ خانه در این کشور، بزرگ ترین خریداران خارجی در ترکیه بودند. میتوان گفت بیش از ۱۷ درصد سهم خرید خانه در ترکیه مربوط به ایرانی ها بوده است. باتوجه به این موضوع باید گفت سرمایه گذاری در ترکیه برای ایرانی ها، سرمایه گذاری بسیار امن بشمار آمده که نزدیکی فرهنگ ایرانی ها با ترکیه ای ها در این امر بی تاثیر نبوده است.


مهم ترین علت خرید آپارتمان در ترکیه توسط ایرانی ها، به جهت سکوی پرتابی برای مهاجرت به کشور های اروپا و آمریکا میباشد همچنین با خرید آپارتمان در ترکیه امکان سرمایه گذاری ارزی برای ایرانیان فراهم شده است.

طبق آمار بیشترین شهر ترکیه که ایرانی ها بسیار به آن توجه داشته اند به ترتیب شهر های استانبول، آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان تپه میباشند. همچنین بعد از ایران به ترتیب شهروندان عراق، روسیه و افغانستان بیشترین آمار خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص داده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اضافه کردن نظر